ODREDBE I UVJETI

§ 1. OPĆE ODREDBE
§ 2. DEFINICIJE
§ 3. OPSEG USLUGA
§ 4. UVJETI PRUŽANJA USLUGE
§ 5. REGISTRACIJA, UVJETI ZA SKLAPANJE I ODUSTAJANJE OD UGOVORA
§ 6. ODREDBE I UVJETI PRODAJE
§ 7. ODUSTAJANJE OD UGOVORA
§ 8. PRAVA I OBAVEZE STRANAKA
§ 9. OBAVEZE
§ 10. CIJENE
§ 11. UPLATE
§ 12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
§ 13. PRITUŽBE
§ 14. ZAVRŠNE ODREDBE
§ 15. OPĆE ODREDBE  

U skladu sa člankom 13. stavkom 1. i 2. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća iz 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u odnosu na obradu osobnih podataka i slobodno kretanje takvih podataka i ukidanje Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) (Službeni list EU L 119, str. 1), (dalje u tekstu: GDPR), obavještavam da:

§ 1. OPĆE ODREDBE

1. Ovaj dokument je sastavljen u skladu s poljskim zakonom. To je pravno obavezujući sporazum između Vas i tvrtke Sneakerstudio, dostupan na adresi https://www.sneakerstudio.com. U slučajevima koji nisu ovdje regulirani, primjenjuju se odgovarajuće odredbe poljskog zakona.

2. Ovaj dokument određuje sljedeće:
a) opseg usluge,
b) uvjete pružanja usluge, uključujući tehničke zahtjeve koji su ključni za pravilno korištenje ICT sustava koji pruža Operator, te upozorenje da je Korisniku zabranjeno postavljanje bilo kakvih nezakonitih sadržaja,
c) uvjete sklapanja i odustajanja iz ugovora,
d) uvjete pritužbe.

3. Operatorom Sneakerstudia online trgovine je FASHION TRENDS GROUP Ltd, registrirani na ulici Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków Poland, Porezni broj: 7952542640, PDV identifikacijski broj: 367335288, e-mail: info@sneakerstudio.com

Administratorom Vaših osobnih podataka je: Fashion Trends Group Sp. z o.o. Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków: ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina.

4. Operator SneakerStudia pruža uslugu utvrđenu u ovom dokumentu u skladu s ovdje navedenim odredbama.

§ 2. DEFINICIJE

1. Operator, Prodavatelj – Operator Sneakerstudia, određen u §1, Odjeljak 3 ovog Dokumenta

2. Korisnik, Kupac - svaka fizička osoba koja ima punu sposobnost za obavljanje zakonskih radnji, pravne osobe ili nekorporativno tijelo s pravnom sposobnošću, dodijeljena posebnim statutom.

3. Poduzetnik - korisnik koji posluje u skladu sa Zakonom o slobodi gospodarskih djelatnosti iz 2. srpnja 2004 (Službeni list zakona 2010, br. 220, točka 1447 s izmjenama i dopunama).

4. Potrošač - Korisnik koji je fizička osoba koja obavlja radnju koja nije izravno povezana s njegovom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću.

5. Trgovina - SneakerStudio online trgovina dostupna je na https://sneakerstudio.hr.

6. Uvjeti pružanja usluge - ovaj Dokument.

7. Radni dani - radni dani od ponedjeljka do petka, osim državnog praznika.

8. Korisnički račun - je na raspolaganju nakon prijave s Korisničkom e-mail adresom i lozinkom, gdje Korisnici trgovine mogu postavljati i pratiti narudžbe, mijenjati i ispravljati svoje osobne podatke, itd.

9. Kolačići - mali dijelovi tekstualnih podataka pohranjenih u svrhu održavanja otvorene Korisničke sesije (nakon prijave), tako da nema potrebe prijaviti se u svaku podstranicu. Oni se također koriste radi statistike posjetitelja, personalizacije reklama i kreiranja online anketa čiji su rezultati zajamčeni svakim korisnikom Interneta. Kolačići ne prikupljaju Korisničke osobne podatke, ne mijenjaju konfiguraciju računala, ne služe za instaliranje ili deinstaliranje bilo kojeg softvera, virusa ni Trojanaca, ne ometaju integritet Korisnikovog sustava ni osobne podatke. Ne obrađuju ih druge web-stranice i Korisnik ih može izbrisati u bilo kojem trenutku.

§ 3. OPSEG USLUGA

1. Operator trgovine prodaje proizvode pomoću web-stranice Sneakerstudio i objavljuje online Newsletter.

2. Uslugom se razumije da korisnik može koristiti web-stranicu Sneakerstudia za postavljanje narudžbe koja će mu biti isporučena.

3. Newsletter je periodično izdan e-mail s najnovijom ponudom, promocijama i popustima. Usluga Newslettera je besplatna i zahtijeva odobrenje Korisnika za slanje komercijalnih informacija.

4. Ugovor o elektroničkim uslugama sklapa se na neodređeno vrijeme.

5. Narudžbe, kao što je navedeno u §6, mogu se postaviti nakon registracije ili bez nje. U drugom slučaju korisnički račun nije izrađen.

6. Registrirani Korisnici mogu postaviti narudžbu nakon prijave na Korisnički račun s e-mailom i lozinkom.

7. Narudžbe se ostvaruju samo u EU

§4. UVJETI PRUŽANJA USLUGE

1. Kako bi se mogla koristiti usluga koju pruža Sneakerstudio, korisnik bi trebao imati:
a) Web preglednik: Internet Explorer v. 7.0 ili novija; Mozilla FireFox, v. 3.0 ili novija; Chrome (svaka verzija) ili Opera v. 2 ili novija,
b) Omogućen Java Script,
c) Omogućene kolačiće,
d) Aktivnu e-mail adresu.

2. Korištenje usluge koju pruža Sneakerstudio i koja je detaljno opisana u ovom dokumentu i koja je moguća samo nakon prihvaćanja svih ovdje navedenih odredbi.

§ 5. REGISTRACIJA, UVJETI ZA SKLAPANJE I ODUSTANJE OD UGOVORA

1. Registracija je besplatna i dobrovoljna. Pojedinačni korisnički račun kreira se prilikom registracije.

2. Kupnja u Sneakerstudiu je moguća također bez registracije, iako to predstavlja ostavku u stvaranju korisničkog računa i usluge kao što su pohrana adrese za isporuku ili praćenje pošiljke.

3. Registracija zahtijeva popunjavanje obrasca za registraciju.

4. Potrebni su sljedeći podaci Korisnika:
a) aktivna e-mail adresa,
b) lozinka korisničkog računa,
c) ime i prezime,
d) adresa (ulica, stan, poštanski broj, grad, vojvodstvo, zemlja),
e) telefonski broj.

5. U slučajevima učestale nemogućnosti Korisnika preuzeti pošiljku dostavljenu na navedenu adresu, moguće je dati i dodatnu adresu na kojoj je Korisnik češće dostupan (npr. adresa radnog mjesta, zajedno s radnim vremenom).

6. Od Korisnika su potrebni sljedeći podaci:
a) aktivna e-mail adresa,
b) lozinka korisničkog računa,
c) naziv tvrtke,
d) porezni identifikacijski broj (PIB),
e) adresa tvrtke (ulica, stan, poštanski broj, grad, vojvodstvo, zemlja),
f) ime i prezime osobe za kontakt,
g) broj telefona
.

7. Nakon registracije, link za aktivaciju se šalje na navedenu e-mail adresu. Otvaranjem veze autentificiraju se podaci navedeni u obrascu za registraciju i time se završava postupak registracije korisnika.

8. Operator trgovine može odbiti obrazac za registraciju u slučajevima navedenim u odjeljku 13.

9. Sklapanjem Ugovora o elektroničkim uslugama se podrazumijeva:
a) Pročitao sam, razumio i potpuno prihvatio Uvjete pružanja usluge navedene u ovom dokumentu,
b) službu koristim dobrovoljno,
c) ispunjavam zahtjeve Korisnika navedene u ovom dokumentu,
d) svi podaci navedeni u obrascu za registraciju su istiniti, točni i ispravni po mojem najboljem saznanju i ne krše nikakva prava trećih strana,
e) slažem se sklopiti Ugovor o elektroničkim uslugama online,
f) suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju, prikupljaju, pohranjuju, stavljaju na raspolaganje i brišu od strane Operatera trgovine u onoj mjeri koja je potrebna za pružanje usluge kako je navedeno u ovom dokumentu, i na način opisan u ovom dokumentu,
g) Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju, prikupljaju, pohranjuju, stavljaju na raspolaganje i brišu operatorom trgovine u marketinške i statističke svrhe,
h) Slažem se da mi Operator trgovine obrađuje, prikuplja, pohranjuje, stavlja na raspolaganje i briše moje osobne podatke radi istraživanja tržišta i personalizacije oglašavanja s ciljem poboljšanja ukupne kvalitete usluge koju pruža Operator trgovine,
i) Slažem se da na adresi navedenoj u obrascu za registraciju primat ću informacije od Operatora trgovine kao informacije o sustavu, poruke Operatora i obavijesti o bilo kakvim problemima, izmjenama ili prekidima usluge na web-stranici
j) Slažem se da ću na adresi navedenoj u obrascu za registraciju primiti komercijalne informacije (reklame) od Operatora.

10. Korisnik može raskinuti Ugovor o elektroničkim uslugama u bilo kojem trenutku.

11. Operator trgovine može raskinuti Ugovor o elektroničkim uslugama ako Korisnik nije aktivno koristio trgovinu (tj. nije postavio nikakvu narudžbu ili nije se prijavio na Korisnički račun) u razdoblju od jedne godine od zadnje takve aktivnosti.

12. Raskid Ugovora o elektroničkim uslugama od bilo koje strane podrazumijeva se kao povlačenje pristupa Korisničkom računu Korisnikom i brisanju računa nakon toga.

13. Operator trgovine može raskinuti Ugovor o elektroničkim uslugama ako:
a) cilj registracije ili korištenja usluge očito je u suprotnosti s pravilima i ciljem funkcioniranja trgovine,
b) aktivnost Korisnika nije adekvatna trenutnim moralnim standardima, potiče nasilje ili zločin bilo koje vrste ili krši prava trećih strana,
c) primljena je pravna obavijest, kojom se podaci o registraciji ili poduzeće proglašavaju nevažećim,
d) obavijest je dostavljena od pouzdanog izvora informacija i proglašava podatake o registraciji ili poduzeće nevažećim, a Korisnik je već bio obaviješten o planiranom odbijanju obrasca korisničkog računa,
e) Korisnik šalje neželjene oglase putem e-maila,
f) Korisnik je grubo prekršio odredbe navedene u ovom dokumentu ili ih je uporno kršio,
g) podaci koje je dostavio Korisnik izazivaju sumnju u njegovu ispravnost ili valjanost koji nisu rješeni putem telefona ili e-maila.

14. Prije raskida Ugovora o elektroničkim uslugama i u slučajevima manje važnosti, Operator može trajno ili privremeno obustaviti korisnički račun. Obustavljanje računa ne dopušta Korisniku da upotrebljava trgovinu, uključujući i kupnju. Korisnik je obaviješten o razlogu obustave računa putem e-maila ili telefona. Ako je razlog uklonjen, odluka o obustavi računa se zadržava.

15. Operator trgovine objavljuje raskid Ugovora o elektroničkim uslugama slanjem odgovarajuće izjave na e-mail adresu dostupnu na korisničkom računu. Raskid ugovora rezultira trajnim brisanjem korisničkog računa. Izjava o raskidu ugovora od strane Korisnika može biti poslana na e-mail adresu koja je navedena na mrežnoj stranici (Kartica za kontakt) ili brisanjem korisničkog računa.

16. Ponovna registracija nakon otkazivanja ugovora od strane Operatora zahtijeva prethodnu suglasnost Operatora.

17. Raskid ugovora od bilo koje strane ne utječe na već sklopljene ugovore o kupnji, osim ako strane ne proglase drugačije.

18. U slučajevima navedenim u pododjeljcima 11. i 13. ugovor je otkazan obavijestom o otkazivanju ugovora nakon 14 dana.

§ 6. ODREDBE I UVJETI PRODAJE

1. Operator trgovine prodaje proizvode predstavljene na web-stranici trgovine SneakerStudio.

2. Strane uključene u ugovore o kupnji sklopljene putem Sneakerstudio Store su Prodavatelj i Kupac.

3. Ugovori o kupnji mogu se sklopiti ili između Prodavatelja i registriranog Korisnika (koji ima Korisnički račun) ili neregistriranog Korisnika. Pri svakoj kupnji neregistrirani korisnik mora:
a) dostaviti podatke o registraciji navedene u § 5 Odjeljku 4 ili 6 (osim lozinke) i
b) pročitati, razumjeti i prihvatiti odredbe navedene u ovom dokumentu.

4. Informacije o proizvodu, uključujući cijene, predstavljene na web-stranici trgovine, neće predstavljati ponudu predviđenu Zakonom iz 23. travnja 1964., čl. 66 § 1 Građanskog zakonika (Službeni list pravnog akta 1964., br. 16, točka 93 s izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: Građanski zakonik). Sve informacije o proizvodu na web-stranici, uključujući i cijenu, samo su pozivnica za kupnju kao što je navedeno u čl. 71 Građanskog zakonika.

5. Prodavatelj zadržava pravo izmjene materijala na web-stranici u bilo koje vrijeme i bez najave. Promjene cijena i obustava proizvoda neće utjecati na narudžbe koje su već prihvaćene za realizaciju.

6. Ugovor o kupoprodaji sklapa se kad je narudžba postavljena Korisnikom i prihvaćena Prodavateljem, s ograničenjima navedenim u Pododjeljcima 10-12. Detalji o kupoprodajnom ugovoru navedeni su u pododjeljcima 8-12.

7. Narudžbe putem web-stranice trgovine mogu se postaviti 24 sata dnevno, tijekom cijele godine. Narudžbe se obrađuju radnim danima od ponedjeljka do petka od 10:00  do 15:00, osim državnih praznika.

8. Postavljanje narudžbe putem web-stranice trgovine predstavlja ponudu za kupnju kako je predviđeno u čl. 66 § 1 Građanskog zakonika, obavezujući za 5 radnih dana (nakon čega istječe) i obuhvaća sljedeću djelatnost:
a) odabir proizvoda između onima koji su prezentirani na web-stranici trgovine,
b) dodavanje proizvoda u košaricu,
c) odabir načina plaćanja i dostave,
d) prijavljivanje na korisnički račun ako je narudžba izvršena od registriranim Korisnikom, osim ako je već prijavljen,
e) pružanje informacija navedenih u odjeljku 3, ako je narudžba napravljena neregistriranim Korisnikom,
f) klik na "Naruči".

9. Prodavatelj odgovara na narudžbu tijekom 5 radnih dana slanjem e-maila na adresu koju je naveo Korisnik ili pozivanjem navedenog telefonskog broja kako bi:
a) prihvatio narudžbu (ponudu); u ovom slučaju kupoprodajni ugovor se sklapa istog dana,
b) odbio narudžbu (ponudu); u ovom slučaju kupoprodajni ugovor nije napravljen,
c) predložio promjene (formulirao protuponudu); u tom slučaju Korisnik mora prihvatiti novu ponudu prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.

10. Protuponudu navedenu u pododjeljku 9. točka c može biti potrebna u uvjetima kao što su: nedostatak naručenih proizvoda na zalihi ili kod dobavljača, promjena cijene itd.

11. Protuponuda navedena u pododjeljku 9. točka c obvezuje Prodavatelja na razdoblje 2 dana; nakon toga istekne. Ako je Korisnikom prihvaćena tijekom 2 dana, rezultira kupoprodajnim ugovorom koji je sklopljen pod uvjetima navedenim u protuponudi.

12. Sve cijene u Sneakerstudiu su u eurima (EUR) i uključuju PDV. Troškovi dostave, koji ovise o zemlji dostave, težini i dimenzijama pakiranja nisu uključeni.

13. Računi s obračunom PDV-a izdaju se na zahtjev. Potrebni podaci trebaju biti dostavljeni uz registraciju ili uz obrazac popunjen nakon kupnje.

14. Kontaktiranje predstavnikom Prodavatelja, spomenuto u pododjeljku 10, također omogućuje Kupcu ispravljanje netočnih osobnih podataka unesenih ranije ili rješavanje bilo kakvih problema s narudžbama. Kasnije promjene u redoslijedu mogu se pokazati problematičnim budući da je narudžba naknadno obrađena i da su proizvodi možda već isporučeni. Ipak, Prodavatelj izjavljuje spremnost da u svakom trenutku Kupcu ponudi usluge kao što je to moguće, uključujući i slučajeve kada je ugovor već sklopljen, kako bi se omogućile promjene u adresi za dostavu i narudžbi (sve do kada je proizvod isporučen iz skladišta).

15. Prodavatelj može u bilo koje vrijeme provjeriti podatke koje je unijeo Korisnik. Ukoliko dostavljeni podaci pokreću bilo kakva razmatranja od strane Prodavatelja koji nisu odmah rješeni putem e-maila ili telefona, Prodavatelj zadržava pravo raskinuti kupoprodajni ugovor u razdoblju 10 radnih dana od njegovog donošenja.

16. Kupac se obavještava o svakoj promjeni statusa narudžbe putem e-maila (adresa navedena u obrascu za registraciju ili tijekom narudžbe).

17. Prodavatelj surađuje sa sljedećim dostavljačkim službama: UPS, DHL, Royal Mail. To ne ograničava opcije dostave, sve dok Kupac također izjavljuje spremnost da pokrije troškove dostave.

18. Narudžbe su dostavljene unutar 30 radnih dana nakon kupoprodajnog ugovora. Unaprijed plaćene narudžbe (bankovnim prijenosom, kreditnom karticom ili e-prijenosom: PolPay) obrađene su unutar 3 dana nakon primitka.

19. Ako neki ili svi naručeni proizvodi nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora nisu na zalihama, Kupac je o tome odmah obavješten od strane Prodavatelja, tako da se problem može rješiti i narudžba se može izmijeniti (djelomično ispuniti, odgoditi dok proizvodi nisu dostupni na zalihi ili otkazati).

§ 7. ODUSTANJE OD UGOVORA

1. Kao što je predviđeno Zakonom iz 2. ožujka 2000. o zaštiti određenih prava potrošača i o odgovornosti za štetu uzrokovanu opasnim proizvodom (Službeni list pravnog akta br. 22, točka 271 s izmjenama i dopunama), potrošač koji je sklopio ugovor izvan poslovnih obećanja poduzetnika može se povući iz ugovora bez navođenja razloga odgovarajućom pisanom izjavom, u roku od deset dana od sklapanja ugovora. Rok od deset dana u kojem potrošač može odustati od ugovora počinje teći od datuma kada je proizvod isporučen. Tijekom tog razdoblja od potrošača se zahtijeva pisana izjava.

2. Pravo na povlačenje iz ugovora ne smije biti preneseno na potrošača u sljedećim slučajevima:
a) pružanje usluga ako je izvršenje započelo uz pristanak potrošača prije isteka razdoblja navedenog u članku 7. odjeljak 1. Zakona iz 2. ožujka 2000. o zaštiti određenih prava potrošača i odgovornosti za štetu uzrokovanu opasnim proizvodom (Službeni list pravnog akta br. 22, točka 271 s izmjenama i dopunama),
b) ugovori koji se odnose na audio i video zapise, kao i na snimke na nosačima računalnog softvera, nakon što potrošač ukloni izvorno pakiranje
c) ugovori koji se odnose na izvršenje čija cijena ili naknada ovise isključivo o fluktuacijama cijena na financijskom tržištu,
d) izvršenje s karakteristikama koje je odredio potrošač u njegovom nalogu ili koji je izravno povezan s njegovom osobom.

3. U slučaju povlačenja, ugovor se smatra nevažećim i potrošač je oslobođen bilo kakvih obaveza. Ono što je potrošač prikupio bit će vraćeno na adresu trgovine nepromijenjeno, osim ako je promjena potrebna u granicama uobičajenog upravljanja, tijekom razdoblja od 14 (četrnaest) dana. Napominjemo da se narudžba vraća u izvornoj kvaliteti i količini, uključujući sve dodatke, priručnike, uvjete korištenja, dokumente (osim računa), kao i originalnu ambalažu, čak i ako je uklonjena kao dio uobičajenog upravljanja.

4. Prodavatelj ne prihvaća narudžbe poslane natrag pouzećem.

§ 8. PRAVA I OBAVEZE STRANAKA

1. Operator trgovine poduzima sve razumne korake kako bi osigurao da su informacije na Sneakerstudiovoj web-stranici ispravne i da se sva pružena usluga može bez problema ponuditi.

2. Operator trgovine zadržava pravo interferencije s tehničkom strukturom korisničkog računa u svrhu dijagnosticiranja bilo kakvih problema vezanih uz funkcioniranje trgovine.

3. Operator trgovine zadržava pravo privremeno (za razdoblje do 48 sata) onemogućiti određene funkcionalnosti trgovine radi nadogradnje sadržaja ili servisiranja web-stranice. U takvim slučajevima registrirani korisnici se o tome unaprijed obavještavaju.

4. Ukoliko se podaci pruženi tijekom registracije promijene, Korisnik je obavezan ih odmah ažurirati.

5. Korisnik je dužan preuzeti naručenu isporuku.

6. Korisnik je dužan čuvati povjerljivu prijavu i lozinku korisničkog računa tako da im neovlaštena osoba ne može pristupiti. Zabranjeno je objavljivanje nezakonitog sadržaja uz upotrebu web-stranice trgovine.

§ 9. OBAVEZE

1. Operator trgovine neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu pruženom uslugom koja nije rezultat njegove krivnje.

2. Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakve pogreške koje je učinio Kupac u narudžbi ili tijekom registracije koja rezultira neisporučivanjem narudžbe.

3. Operator trgovine ne snosi odgovornost u slučaju da lozinka korisničkog računa postane dostupna neovlaštenim osobama.

§ 10. CIJENE

Za kupce iz Europske unije (EU) sve cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). U slučaju da ste kupac izvan Europske unije (EU): SAD, Australija, Kina itd. morat ćete platiti porez i carinu. Vaša lokalna uprava određuje porez i carinu, koji variraju od zemlje do zemlje. Carine, porezi i / ili carinske pristojbe bit će dodatni iznos koji će se naplaćivati po isporuci Vaše narudžbe. Nažalost, ne možemo Vam odrediti točan iznos koji će Vam biti naplaćen. Vaša potvrda narudžbe navodi samo troškove koje prikupljamo. Obratite se lokalnoj upravi za pojedinosti.

§ 11. UPLATE

1. Kupac bira način plaćanja:
a) plaćanje unaprijed na račun Prodavatelja,
b) plaćanje kreditnom karticom
c) PayPal plaćanje.

2. Broj računa za pretplatu bit će poslan na e-mail adresu koju je unijeo Kupac (u narudžbi).

3. PolPay sustav provjere autentičnosti kreditnih kartica nudi naplatu iz cijelog svijeta. To je jedini sustav te vrste u Poljskoj koji autentificira kupnje koje su napravile kartice Visa, MasterCard i Maestro. Postupak plaćanja je sljedeći: kupac / platitelj odabere proizvod ili uslugu na mjestu trgovine i odabere način plaćanja prijenosom. Zatim je preusmjeren na web-stranicu Polpay.biz.pl koja sadrži poseban obrazac osiguran SSL 128 certifikatom, gdje kupac unese broj svoje kreditne kartice. Cijeli proces provjere autentičnosti traje samo nekoliko sekundi i slijedi odgovarajuća komunikacija, jedna prikazana za Platitelja i jedna poslana Prodavatelju.

§ 12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

1. Administratorom Vaših osobnih podataka je: Fashion Trends Group Sp. z o.o. Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków adresa usluge: ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina

2. Vaši osobni podaci bit će obrađeni kako biste:o:

a) naručili i izvršili narudžbu putem online trgovine

b) prihvatili i rješavali pritužbe

c) prezentirali oglase, ponude ili promocije koje se odnose na proizvode koje nudi online trgovina, posebno za izvršenje ugovora za pružanje Newslettera

d) komuniciali s drugim Kupcima

e) automatizirali ispunjavanje zakonskih obveza koje proizlaze iz profila poreznih i računovodstvenih odredbi

3. Navođenje Vaših osobnih podataka je obveza koja proizlazi iz izvršenja ugovora prije sklapanja ugovora (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a). Primjenjuje se na Osobne podatke navedene u obrascu prilikom postavljanja Računa, postavljanja Narudžbe i sklapanja Ugovora o prodaji i prilikom pretplate na Newsletter i predstavlja uvjet za izvršenje Ugovora o prodaji. U druge svrhe osobni podaci mogu se obrađivati na temelju:a) suglasnosti izražene dobrovoljno (npr. za potrebe osoba koje sudjeluju u suglasnostima) članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR.b) važeće odredbe zakona - obrada je potrebna za ispunjavanje zakonske obveze za koju je odgovoran administrator (npr. rješavanje zaključenih ugovora o prodaji od strane administratora na temelju poreznih ili računovodstvenih odredbi)c) svrhe koje nisu gore navedene, tj. legitimne interese koje je ostvario administrator ili treća strana, osobito za podnošenje zahtjeva, koje odgovaraju Kupcima.

4. Primatelji Vaših osobnih podataka su subjekti koji nas podržavaju u pružanju usluga elektroničkim sredstvima i djeluju kao dobavljači narudžbe, što znači subjekti koji pružaju platne usluge, kurirske usluge, špediterske usluge, logističke operatore.

5. Na temelju GDPR-a imate pravo:

- zahtijevati pristup Vašim osobnim podacima

- zahtijevati ispravak osobnih podataka

- zahtijevati brisanje osobnih podataka

- zahtijevati ograničavanje obrade osobnih podataka

- usprotiviti obradu osobnih podataka

- prenijeti podatke

6. Možete povući Vaš suglas za obradu Vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme. Vaše povlačenje suglasa za obradu osobnih podataka ne utječe na zakonitost obrade na temelju pristanka prije njegovog povlačenja.

7. Imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, tj. Glavnom inspektoru za zaštitu osobnih podataka.

8. Vaši osobni podaci bit će preneseni izvan Europskog gospodarskog područja na Google LLC na temelju odgovarajućih pravnih jamstava, koje su standardne ugovorne klauzule o zaštiti osobnih podataka, a koje je odobrila Europska komisija.

9. Vaši podaci bit će obrađeni na automatski (uključujući profiliranje), ali neće proizvesti nikakve pravne učinke u odnosu na Vas ili neće imati značajan utjecaj na Vašu situaciju. Profiliranje osobnih podataka sastoji se od obradi Vaših podataka, korištenja tih podataka za procjenu nekih informacija o Vama, posebno za analizu ili prognozu osobnih preferencija i interesa.

10. Vaši osobni podaci bit će pohranjeni u razdoblju od 5 godina od dana izvršenja usluge.

11. Operator trgovine prikuplja samo podatke koji su potrebni za pružanje najbolje kvalitete usluga.

12. Korisnik je suglasan da će njegovi osobni podaci biti dostupni trećim osobama u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluga kako je navedeno u ovom dokumentu, i na način naveden u ovom dokumentu. Ovaj pristanak potreban je za omogućavanje dostave narudžbe: osobni podaci se prenose u tvrtku koja pruža dostavu kurirom, poštanskim uslugama i kurirskim tvrtkama.

13. Korisnik izjavljuje da su svi podaci navedeni u prijavnom obrascu, po njegovom najboljem znanju, istiniti, točni i ispravni i da ne krše nikakva prava trećih osoba.

14. Baza podataka Korisnika zaštićena je zakonom. Korisnički podaci posebno su zaštićeni od neovlaštenog pristupa.

15. Administrator osobnih podataka je Operator trgovine Sneakerstudio, koji obrađuje osobne podatke Korisnika kako je predviđeno Zakonom o zaštiti osobnih podataka iz 29. kolovoza 1997. (Službeni list pravnog akta 2002, br. 11, izmijenjena i dopunjena točka 926) i Zakon iz 18. srpnja 2002. o pružanju usluga elektroničkim putem (Službeni list br. 144, točka 1204 s izmjenama i dopunama).

16. Operator trgovine može obraditi sljedeće podatke koji određuju način na koji je Korisnik koristio uslugu (tj. iskorištavanje podataka):
a) oznake koje identificiraju Korisnika,
b) oznake koje označavaju kraj telekomunikacijske mreže ili ICT sustava koje koristi Korisnik,
c) podaci koji određuju početak, kraj i opseg svake upotrebe usluge,
d) podaci koji određuju uslugu koju koristi korisnik.

17. Operator trgovine neće biti odgovoran za neautentičnost bilo kojih podataka koje su unijeli Korisnici ili podataka Korisnika koji su stavljeni na raspolaganje drugim Korisnicima. Operator trgovine ne može provjeriti autentičnost tih podataka.

18. Operator trgovine neće stavljati na raspolaganje bilo koje Korisničke podatke trećim stranama, osim slučajeva koji su potrebni za normalno funkcioniranje trgovine, koje Korisnik prihvaća i ako to ne naloži nadležni sud. Operator će poduzeti sve razumne korake kako bi osigurao da se podaci o korisnicima tretiraju sigurno i u skladu s ovim dokumentom, kao i odgovarajućim zakonodavstvom.

19. Operator trgovine jamči da će Korisnik moći ostvariti sva prava navedena u Zakonu o zaštiti osobnih podataka, uključujući pristup njegovim osobnim podacima i mogućnost izmjene podataka, ažuriranja ili zahtjeva za brisanje.

20. Kako bi zatražio izmjenu, ažuriranje ili brisanje svojih osobnih podataka, od Korisnika se traži da putem e-maila dostavi Operatoru trgovine svoje ime i prezime/naziv tvrtke.

21. Brisanjem osobnih podataka Korisnika iz sustava trgovine se razumije odustajanje Korisnika i raskid ugovora.

22. Nakon brisanja korisničkog računa, Operator trgovine će trajno ukloniti sve korisničke podatke i obustavit će se svaka obrada korisničkih podataka. Administrator zadržava pravo pohranjivanja takvih podataka kao vrijeme kada je Korisnik pristupio web-stranici i njegova IP adresa u slučaju da ih je zatražila policija ili tužitelj, te podatke potrebne za namiru usluge do trenutka pružanja usluge.

§ 13. PRITUŽBE

1. Pritužba treba (iako ne udovoljavanje ne čini pritužbu nevažećom) se pondnijeti putem obrasca za pritužbe koji uključuje:
a) ime i prezime,
b) broj narudžbe.,
c) opis nesukladnosti robe s ugovorom,
d) datum kupnje,
e) datum i uvjeti u kojima je utvrđena nesukladnost,
f) broj robe koja je u pitanju,
g) nazivi proizvoda.

2. Udovoljavanje pododjeljka 2 omogućuje brže i učinkovitije rješavanje pritužbe.

3. Pritužbe se rješavaju u razdoblju unutar 14 dana nakon dostave. Ako je roba u nesukladnsti s ugovorom, Kupac-Potrošač dobiva prava navedena u Zakonu iz 27. srpnja 2002. o posebnim uvjetima i odredbama kupoprodajne prodaje i izmjene i dopune Građanskog zakonika (Službeni list pravnog akta 2002 br. 141, točka 1176 kako je izmijenjena).

§ 14. ZAVRŠNE ODREDBE

1. Za sva pitanja koja nisu ovdje regulirana primjenjuju se odgovarajuće odredbe poljskog zakona.

2. Ako se pojave problemi u vezi s potpisanim ugovorom na temelju ovog dokumenta, strane izjavljuju da su ih spremne riješiti sporazumno.

3. Ako strane ne mogu riješiti problem na način naveden u pododjeljku 2, mjesto nadležnosti će biti sud koji je nadležan za sjedište društva Operatora, osim ako je jedna od strana Potrošač.

4. Operator trgovine zadržava pravo izmjene dokumenta Uvjeti pružanja usluge. Registrirani korisnici bit će obaviješteni o svakoj takvoj promjeni 14 dana prije njezine primjene. Promjene se primjenjuju nakon obavijesti o raskidu.

5. Ako se bilo koja odredba ovog dokumenta pokaže suprotnom odredbama zakona o zaštiti potrošača, takve odredbe u ovom dokumentu postaju nevažeće i umjesto toga treba primijeniti odgovarajuće odredbe navedene u zakonima.

6. Ovi Uvjeti pružanja usluge na nikakav način ne ograničavaju sva prava Potrošača zajamčena zakonom. U slučajevima kada su odredbe navedene u ovom dokumentu nezakonite, primjenjuju se odgovarajuće odredbe poljskog zakona.

Odabirom opcije „Prihvaćam” dopuštate tvrtki SneakerStudio upotrebu kolačića, piksela, oznaka i sličnih tehnologija. Navedene tehnologije koristimo za prikupljanje podataka o vašem uređaju i pregledniku radi praćenja vaše aktivnosti u marketinške i funkcionalne svrhe, poput prikazivanja personaliziranih oglasa i poboljšanja rada web-stranice. SneakerStudio može dijeliti te podatke s trećim stranama – uključujući oglašivačke partnere na društvenim medijima, kao što su Google, Facebook i Instagram – u marketinške svrhe. Za više informacija i za razumijevanje načina na koji koristimo vaše podatke u nužne svrhe (npr. pružanje sigurnosti, upravljanje funkcijom košarice i prijave), pročitajte našu Obavijest o privatnosti (pogledajte odjeljak Informacije o kolačićima). Više informacija
Close
pixel